Zamknij okno Drukuj dokument

OBWIESZCZENIE o zebranych materiałach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego "Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami"

Tuczępy, 2017-12-18

Znak:BGK-I.6733.52017

 

 

OBWIESZCZENIE

o zebranych materiałach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2013 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) , art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257)  podaje się do publicznej wiadomości, że zostały zebrane materiały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

 

 „Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami” w miejscowościach:

 

Grzybów gm. Staszów  na działkach nr ew:

767/1, 1313/13, 1313/18 1313/22, 1313/29, 1315, 1316/1, 1317/4, 1318, 1319, 1322, 1323/2,

Rzędów gm. Tuczępy na działkach nr ew.:

 94/1, 95, 99, 101, 102, 103/1, 106, 108/2, 116/1, 118, 122/5, 122/ ,122/8, 124, 132/5, 134/3, 135/2, 143, 154, 155, 156, 171, 172, 173/4, 175/2, 175/4, 175/5, 176, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 205/1, 260, 330/2, 330/3, 333/1, 333/2, 334, 335, 336, 337, 338/1, 339/4,

Dobrów gm. Tuczępy na działkach nr ew.:

131/1, 144/1, 144/7 144/9 144/13 , 144/15, 149/8, 149/14, 149/15, 162, 164,

 

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się strony, że w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi do zebranych dowodów i materiałów w Urzędzie Gminy Tuczępy, Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy, pokój nr 16

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w wypadku zawiadamiania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź  doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 

Po wyżej wymienionym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Pałka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Pałka
Data wprowadzenia:2017-12-18 10:50:12
Opublikował:Katarzyna Pałka
Data publikacji:2017-12-18 10:51:22
Ostatnia zmiana:2017-12-18 10:51:23
Ilość wyświetleń:164