Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach:Góra, Grzymała,Podlesie,Sieczków,Wierzbica Numer ogłoszenia: 24132 - 2015; data zamieszczenia: 03.02.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Tuczępy: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach:Góra, Grzymała,Podlesie,Sieczków,Wierzbica
Numer ogłoszenia: 24132 - 2015; data zamieszczenia: 03.02.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 206145 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tuczępy, Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3533135, faks 041 3533135.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Góra, Grzymała, Podlesie, Sieczków, Wierzbica.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 143 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków pracujących w technologii niskoobciążonego osadu czynnego i fluidalnego złoża biologicznego polegającego na oczyszczaniu ścieków poprzez bakterie tlenowe i mikroorganizmy, przy równoczesnym intensywnym napowietrzaniu ścieków.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej (projekty budowlane i wykonawcze, przedmiary robót, informacji dotyczącej bioz) oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót stanowiącej Załącznik do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.21-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Góra, Grzymała, Podlesie, Sieczków, Wierzbica realizowane w ramach dofinansowania PROW 2007-2013 w ramach Działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.01.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Ekosystemy Magdalena Gil, ul. Grójec 30, 27-440 Ćmielów, kraj/woj. świętokrzyskie.
  • Aquatech Weber Sp. z o.o. Oddział Zagranicznego Przedsiębiorcy , ul. Inżynierska , 67-100 Nowa - Sól, kraj/woj. lubuskie.
  • P.U.P.H. Sztuk Bud Stanisław Sztuk, ul. Dygasińskiego 16a, 28-100 Busko - Zdrój, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3200208,18 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 2563787,02

  • Oferta z najniższą ceną: 2563787,02 / Oferta z najwyższą ceną: 3063623,42

  • Waluta: PLN.


Metadane

Źródło informacji:Marek Kaczmarek - Wójt Gminy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Opozda
Data wprowadzenia:2015-02-03 13:03:06
Opublikował:Marcin Opozda
Data publikacji:2015-02-03 13:04:12
Ostatnia zmiana:2015-02-03 13:04:30
Ilość wyświetleń:1935

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij