Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Tuczępy i Wierzbica

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Tuczępy i Wierzbica
Numer ogłoszenia: 173614 - 2014; data zamieszczenia: 22.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 128838 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tuczępy, Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3533135, faks 041 3533135.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Tuczępy i Wierzbica.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje trzy zadania przebudowę dróg gminnych położonych w miejscowościach Tuczępy i Wierzbica, na odcinkach:I Zadanie - Nr 1568009 Górna Droga - Tuczępy, od km 0+000 do km 0+990, długości 990mb,II zadanie - Nr 1568012 Wierzbica - Poręba Wierzbicka, od km 0+000 do km 0+645, długości 645mb.Przebudowa drogi Nr 1568009 Górna Droga - Tuczępy, od km 0+000 do km 0+990, długości 990mb obejmuje prace polegającą na: wykonaniu robót przygotowawczych, podbudowie, wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych standard II, wykonaniu przepustów pod zjazdami i pod drogą, wykonaniu pobocza, odmulenia rowów, wykonanie zjazdów do posesji i do pól, profilowaniu wraz z utwardzeniem poboczy kruszywem kamiennym, wykonaniu oznakowania pionowego i ustawieniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery sprężyste). Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej oraz wykonaniu zatwierdzonej Stałej Organizacji Ruchu Drogowego dla danego odcinka drogi. Przebudowa drogi Nr 1568012 Wierzbica - Poręba Wierzbicka, od km 0+000 do km 0+645, długości 645mb obejmuje prace polegająca na: wykonaniu robót przygotowawczych, wykonaniu poszerzeniu jezdni i podbudowie z kruszywa kamiennego, wykonaniu przełomu, wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowanych standard II, wykonaniu przepustów pod zjazdami i pod drogą, wykonaniu pobocza, odmulenia rowów, wykonanie zjazdów do posesji i do pól, profilowaniu wraz z utwardzeniem poboczy kruszywem kamiennym,wykonaniu oznakowania pionowego i ustawieniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery sprężyste). Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej oraz wykonaniu zatwierdzonej Stałej Organizacji Ruchu Drogowego dla danego odcinka drogi.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej (projekty budowlane i wykonawcze, przedmiary robót, informacji dotyczącej bioz) oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót stanowiącej Załącznik nr 13 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma Transpotowo - Budowlano - Drogowa DYLMEX Tomasz Dyl,, ul. Rakowska 33,, 28-200 Staszów, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 951931,71 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 698974,51

  • Oferta z najniższą ceną: 698974,51 / Oferta z najwyższą ceną: 857410,56

  • Waluta: PLN.

Metadane

Źródło informacji:Stanisława Stolarska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Opozda
Data wprowadzenia:2014-05-22 13:40:41
Opublikował:Marcin Opozda
Data publikacji:2014-05-22 13:42:08
Ostatnia zmiana:2014-05-22 13:43:11
Ilość wyświetleń:397

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij