Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Sanitacja Gminy Tuczępy poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Chałupki, Dobrów, Góra, Grzymała, Jarosławice, Nieciesławice, Niziny, Rzędów, Sieczków, Wierzbica

Sanitacja Gminy Tuczępy poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Chałupki, Dobrów, Góra, Grzymała, Jarosławice, Nieciesławice, Niziny, Rzędów, Sieczków, Wierzbica
Numer ogłoszenia: 148728 - 2014; data zamieszczenia: 05.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 80156 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tuczępy, Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3533135, faks 041 3533135.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sanitacja Gminy Tuczępy poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Chałupki, Dobrów, Góra, Grzymała, Jarosławice, Nieciesławice, Niziny, Rzędów, Sieczków, Wierzbica.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tuczępy w ilości 203 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej (projekty budowlane i wykonawcze, przedmiary robót, informacji dotyczącej bioz) oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót stanowiącej Załącznik nr 10..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.21-9, 45.11.12.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie jest realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Bio - Nova Sp. z o.o., ul. Jana Brzechwy 3, 51-141 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3094710,17 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 2969671,24

  • Oferta z najniższą ceną: 2969671,24 / Oferta z najwyższą ceną: 3598393,63

  • Waluta: PLN.


 

Metadane

Źródło informacji:Marek Kaczmarek - Wójt Gminy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Opozda
Data wprowadzenia:2014-05-05 10:15:52
Opublikował:Marcin Opozda
Data publikacji:2014-05-05 10:18:51
Ostatnia zmiana:2014-05-05 10:19:02
Ilość wyświetleń:250

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij