Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

Przebudowa kortu tenisowego w miejscowości Tuczępy - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przebudowa kortu tenisowego w miejscowości Tuczępy
Numer ogłoszenia: 75739 - 2014; data zamieszczenia: 08.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 29459 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tuczępy, Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3533135, faks 041 3533135.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa kortu tenisowego w miejscowości Tuczępy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Prace będą polegały na przebudowie istniejącego kortu tenisowego o nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię z trawy syntetycznej, kort o wymiarach 17,50 mx37 m. Położenie kortu tenisowego:plac za Szkołą Podstawową w Tuczępach, działka Nr 280/15. Przebudowa kortu tenisowego będzie polegała na wykonaniu prac roboty przygotowawcze, nawierzchnia kortu, ogrodzenie kortu, wyposażenie kortu. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiar robót, dokumentacja budowlana załączone do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.20-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt realizowanych w ramach działania Odnowa i rozwój wsi działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.03.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • SOFI SPORT Sp.zo.o. ul.Kosowska 33/1,60-464 Poznań, ul. Kosowska 33/1, 60-464 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 112025,08 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 91867,04

  • Oferta z najniższą ceną: 91867,04 / Oferta z najwyższą ceną: 170754,23

  • Waluta: PLN.

Metadane

Źródło informacji:Marek Kaczmarek - Wójt Gminy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Opozda
Data wprowadzenia:2014-04-08 08:50:09
Opublikował:Marcin Opozda
Data publikacji:2014-04-08 08:50:42
Ostatnia zmiana:2014-04-08 08:50:54
Ilość wyświetleń:295

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij