Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

Przebudowa drogi gminnej Nr 004210T Sieczków przez wieś od km 0+000 do km 1+450, długości 1450 mb Numer ogłoszenia: 325988 - 2013; data zamieszczenia: 13.08.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Tuczępy: Przebudowa drogi gminnej Nr 004210T Sieczków przez wieś od km 0+000 do km 1+450, długości 1450 mb
Numer ogłoszenia: 325988 - 2013; data zamieszczenia: 13.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 77012 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tuczępy, Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3533135, faks 041 3533135.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Nr 004210T Sieczków przez wieś od km 0+000 do km 1+450, długości 1450 mb.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej Nr 004210T Sieczków przez wieś od km 0+000 do km1+450, długości 1450 mb, polegającą na: wykonaniu robót przygotowawczych, wykonaniu robót ziemnych, przebudowie przepustów, wykonaniu odwodnienia, wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonaniu zjazdów do posesji i do pól, profilowaniu wraz z utwardzeniem poboczy kruszywem kamiennym, wykonaniu oznakowania pionowego, ustawieniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz innych prac gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia. Zamówienie jest realizowane w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma Transportowo - Budowlano - Drogowa DYLMEX Tomasz Dyl, ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 432699,14 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 407949,83

  • Oferta z najniższą ceną: 407949,83 / Oferta z najwyższą ceną: 498325,43

  • Waluta: PLN.

Metadane

Źródło informacji:Marek Kaczmarek - Wójt Gminy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Opozda
Data wprowadzenia:2013-08-13 14:28:22
Opublikował:Marcin Opozda
Data publikacji:2013-08-13 14:28:57
Ostatnia zmiana:2013-08-13 14:29:06
Ilość wyświetleń:244

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij