Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Numer ogłoszenia: 506130 - 2012; data zamieszczenia: 12.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 395136 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tuczępy, Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3533135, faks 041 3533135.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doposażenie bazy dydaktycznej 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tuczępy, poprzez zakup i dostawę: pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych oraz sprzętu komputerowego, w ramach projektu: Indywidualizacja z Gminą Tuczępy. Część 1, 2, 3.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Doposażenie bazy dydaktycznej 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tuczępy, poprzez zakup i dostawę: pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu: Indywidualizacja z Gminą Tuczępy. Część 1, 2, 3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 39.16.21.00-6 Pomoce dydaktyczne 39.16.21.10-9 Sprzęt dydaktyczny 30.21.31.00-6 Komputery przenośne 30.23.21.10-8 Drukarki laserowe Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych oraz sprzętu komputerowego niezbędnych do prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach projektu: Indywidualizacja z Gminą Tuczępy współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zamówienie obejmuje wszelkie koszty w tym m.in.: dostarczenia, załadunku, rozładunku przedmiotu umowy, ubezpieczenia transportu przedmiotu umowy do czasu odbioru, gwarancji jakości na dostarczony towar, realizowana w trzech częściach, t.j. części 1, części 2 i części 3, dotyczących: Część Nr 1 - Pomoce dydaktyczne - doposażenie bazy dydaktycznej 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tuczępy, poprzez zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu: Indywidualizacja z Gminą Tuczępy; Część Nr 2 - Artykuły plastyczne - doposażenie bazy dydaktycznej 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tuczępy, poprzez zakup i dostawę artykułów plastycznych w ramach projektu: Indywidualizacja z Gminą Tuczępy; Część Nr 3 - Sprzęt komputerowy - doposażenie bazy dydaktycznej 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tuczępy, poprzez zakup i dostawę komputera przenośnego i drukarki laserowej w ramach projektu: Indywidualizacja z Gminą Tuczępy; zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia odrębnym dla każdej części - Załącznik Nr 7 do SIWZ. Wszystkie pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne oraz sprzęt komputerowy muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych. Wszystkie dostarczone materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. Miejscem dostawy będzie Urząd Gminy w Tuczępach, Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 39.16.21.10-9, 30.21.31.00-6, 30.23.21.10-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki - Priorytet IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych...

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Pomoce dydaktyczne - doposażenie bazy dydaktycznej 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tuczępy, poprzez zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu: Indywidualizacja z Gminą Tuczępy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • REMI s.c Jacek Łyżwiński, Renata Toepler- Łyżwińska, ul. Grochowska 235/6, 04-001 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 43774,15 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 51879,00

 • Oferta z najniższą ceną: 51879,00 / Oferta z najwyższą ceną: 60003,90

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Artykuły plastyczne - doposażenie bazy dydaktycznej 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tuczępy, poprzez zakup i dostawę artykułów plastycznych w ramach projektu: Indywidualizacja z Gminą Tuczępy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • REMI s.c Jacek Łyżwiński, Renata Toepler- Łyżwińska, ul. Grochowska 235/6, 04-001 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6039,63 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5086,00

 • Oferta z najniższą ceną: 5086,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5771,40

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Sprzęt komputerowy - doposażenie bazy dydaktycznej 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tuczępy, poprzez zakup i dostawę komputera przenośnego i drukarki laserowej w ramach projektu: Indywidualizacja z Gminą Tuczępy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowo-Usługowa AUKCETAR, Wieniawskiego 9/18, 33-100 Tranów, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2439,03 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2995,05

 • Oferta z najniższą ceną: 2995,05 / Oferta z najwyższą ceną: 3751,50

 • Waluta: PLN.

Metadane

Źródło informacji:Marcin Opozda
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Opozda
Data wprowadzenia:2012-12-14 10:13:08
Opublikował:Marcin Opozda
Data publikacji:2012-12-14 10:14:52
Ostatnia zmiana:2012-12-14 10:14:55
Ilość wyświetleń:476

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij