Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

Inspektor ds. zamówień publicznych i rozwoju

Tuczępy, 2012.03.14

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Inspektor ds. zamówień publicznych i rozwoju

 

W REFERACIE BUDOWNICTWA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I ROLNICTWA

Urzędu Gminy  w Tuczępach

 

 Wójt Gminy Tuczępy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Tuczępach, Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy

1.      Stanowisko pracy:

Stanowisko do spraw zamówień publicznych i rozwoju w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa  

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

1.      obywatelstwo polskie,

2.      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw
publicznych;

3.      brak skazania za przestępstwa umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne;

4.      nieposzlakowana opinia;

5.      wykształcenie wyższe: techniczne o profilu budowlanym lub ekonomiczne

6.      staż pracy w administracji min 2 lata, w tym na stanowisku związanym z realizacją inwestycji 1 rok,

7.      znajomość przepisów ustawy prawo budowlane, ustawy o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy prawo zamówień publicznych.

8.      bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie obsługi biurowej ( edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, zarządzanie poczta elektroniczną itp.)

9.      dobra znajomość ( w piśmie i mowie) języka obcego zachodniego (angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub innego) oraz wschodniego( rosyjskiego, ukraińskiego lub innego )

 

3. Zadania wykonywane na stanowisku:

Zakres obowiązków:

Zamówienia publiczne:

  1. Przygotowywanie dokumentacji przetargowych związanych z zamówieniami  publicznymi  w sektorze samorządowym (dostawy, usługi, roboty budowlane)
  2. Przeprowadzanie i dokumentowanie postępowań przetargowych
  3. Opracowywanie wzorcowych dokumentów na potrzeby przeprowadzania postępowań przetargowych w jednostkach podlegających Wójtowi, Gminie (Szkoły, Przedszkola, Ośrodki Kultury i inne)

Fundusze celowe

  1. Sporządzanie analiz ekonomicznych niezbędnych do podjęcia działań zmierzających do pozyskiwania środków finansowych z funduszy zewnętrznych ( funduszy unijnych, funduszy celowych krajowych , itp.)
  2. Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie, o płatność, składanie sprawozdań z realizacji  projektów.
  3. Rozliczanie finansowe projektów.

  Rozwój Gminy

  1. Przygotowywanie analiz, koncepcji, strategii związanych z rozwojem Gminy,
  2. Przygotowywanie ofert inwestycyjnych dla potencjalnych inwestorów
  3. Koordynowanie prac przy opracowywaniu: folderów, map, broszur , zarządzanie projektami promującymi Gminę

4. Warunki pracy:

1. wymiar czasu pracy: 1/2 etatu 

2.miejsce pracy: Urząd Gminy

3.umowa zostanie zawarta na okres próbny 6 m-cy z możliwością przedłużenia

4. Wymagane dokumenty:

1.      list motywacyjny;

2.      CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;

3.      oświadczenie o niekaralności;

4.      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

5.      kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;

6.      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

7.      kopie certyfikatów, świadectw potwierdzających znajomość języków obcych

 5. Miejsce i termin złożenia dokumentów

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Tuczępach, Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko do spraw ds. zamówień publicznych i rozwoju” do dnia 29.03.2012 roku do godz. 10.00. (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

6. Termin otwarcia ofert: 30.03.2012 r.

7. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie upowszechniona w BIP www.tuczepy.bip.net.pl najpóźniej do 30.03.2012 r.

8. Konkurs odbędzie się 2 kwietnia 2012 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Tuczępy.

 

Postępowanie  konkursowe  obejmować będzie  test kwalifikacyjny  i rozmowę kwalifikacyjną  z kandydatami  spełniającymi wymogi formalne.

 

9.Konkurs przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy.

 

10. Do konkursu mogą przystąpić jedynie ci kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne i znajdują się na liście, o której mowa w pkt. 7.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( www.tuczepy.bip.net.pl) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy, Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

 

Załączniki

Ogłoszenie (147.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marek Kaczmarek - Wójt Gminy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Opozda
Data wprowadzenia:2012-03-14 13:09:22
Opublikował:Marcin Opozda
Data publikacji:2012-03-14 13:24:38
Ostatnia zmiana:2012-03-16 07:29:23
Ilość wyświetleń:655
Urząd Gminy Tuczępy
Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij