Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o wyborze oferty: Zagospodarowanie terenu wokół obiektu Moje boisko Orlik 2012 - budowa ciągów komunikacyjnych i pieszych

BGK.III-271/1/2011

Tuczępy, 2011-04-08

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: BGK.III-271/1/2011. Nazwa zadania: Zagospodarowanie  terenu wokół obiektu Moje boisko  Orlik 2012 - budowa ciągów komunikacyjnych i pieszych

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Zakład Remontowo-Budowlany Mieczysław Dudek, ul. Żapniowska 11, 28-230 Połaniec, adres wykonawcy

 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca przedłożył najkorzystniejszą ofertę pod względem cenowym nie podlegającą odrzuceniu

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2011-04-16.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

 

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:              Zakład Remontowo-Budowlany Mieczysław Dudek

Adres Wykonawcy:              28-230 Połaniec, ul. Żapniowska 11

Cena oferty brutto:           113 456,85 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 100,00

 

Lp.:                          2

Nazwa wykonawcy:              Lider Konsorcjum PU EUROPARTNERS Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:              03-185 Warszawa, ul. Myśliborska 24Am.27

Cena oferty brutto:           147 434,56 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: -

 

Lp.:                          3

Nazwa wykonawcy:              Zakład Remontowo-Budowlany "BUDKOM" Leszek Świątek

Adres Wykonawcy:              28-220 Oleśnica, ul. Krótka 11A

Cena oferty brutto:           122 777,30 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 92,41

 

Lp.:                          4

Nazwa wykonawcy:              Usługi Remontowo-Budowlne Krzysztof Parlak

Adres Wykonawcy:              28-136 Nowy Korczyn, Sępichów 88A

Cena oferty brutto:           120 279,30 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 94,33

 

Lp.:                          5

Nazwa wykonawcy:              Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba

Adres Wykonawcy:              28-200 Staszów, Koniemłoty ul.Szkolna 31

Cena oferty brutto:           124 355,18 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 91,24

 

Lp.:                          6

Nazwa wykonawcy:              "Generics" Maciej Baradziej

Adres Wykonawcy:              28-200 Staszów, ul.Złota 11

Cena oferty brutto:           137 726,86 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: -

 

Lp.:                          7

Nazwa wykonawcy:              Firma Remontowo-Budowlana " Perfekt- Bruk" Grzegorz Stróż

Adres Wykonawcy:              28-114 Gnojno, Jarząbki 4

Cena oferty brutto:           136 113,48 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 83,35

 

Lp.:                          8

Nazwa wykonawcy:              Z.B.E "EKOROB" Roboty Ziemno-Drogowe Lewandowski Robert

Adres Wykonawcy:              28-425 Złota, Miernów 63

Cena oferty brutto:           110 462,10 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: -

 

Lp.:                         

Nazwa wykonawcy:             

Adres Wykonawcy:             

Cena oferty brutto:          

Liczba pkt. w kryterium cena:

 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty / ofert:

 

 

W prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

 

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:              Lider Konsorcjum PU EUROPARTNERS Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:              03-185 Warszawa, ul.Myśliborska 24 a m 27

Nr zadania:                  

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: Kosztorys ofertowy przedłożony wraz z ofertą nie zawiera pozycji  dotyczącej regulacji - podniesienia wyłazu  do poziomu nawierzchni kostki ( poz. 18 w Ksiażce przedmiarów stanowiącej załącznik Nr 7 do SIWZ)

Uzasadnienie prawne odrzucenia: Zgodnie z SIWZ pkt V. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków ust. 6 ppkt 2 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

 

Lp.:                          2

Nazwa wykonawcy:              "GENERICS" Maciej Baradziej

Adres Wykonawcy:              28-200 Staszów, ul.Złota 11

Nr zadania:                  

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: Kosztorys ofertowy przedłożony wraz z ofertą nie zawiera pozycji  dotyczącej regulacji - podniesienia wyłazu  do poziomu nawierzchni kostki ( poz. 18 w Ksiażce przedmiarów stanowiącej załącznik Nr 7 do SIWZ)

Uzasadnienie prawne odrzucenia: Zgodnie z SIWZ pkt V. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków ust. 6 ppkt 2 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

 

Lp.:                          3

Nazwa wykonawcy:              Z.B.E "EKOROB" Roboty Ziemno-Drogowe Lewandowski Robert

Adres Wykonawcy:              28-425 Złota, Miernów 63

Nr zadania:                  

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: Kosztorys ofertowy przedłożony wraz z ofertą nie zawiera pozycji  dotyczącej regulacji - podniesienia wyłazu  do poziomu nawierzchni kostki ( poz. 18 w Ksiażce przedmiarów stanowiącej załącznik Nr 7 do SIWZ)

Uzasadnienie prawne odrzucenia: Zgodnie z SIWZ pkt V. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków ust. 6 ppkt 2 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

 

 

 

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm)

 

 

Wójt Gminy Tuczępy

 

mgr Marek Kaczmarek

Metadane

Źródło informacji:Andrzej Zięba
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Andrzej Zięba
Data wprowadzenia:2011-04-08 15:46:02
Opublikował:Andrzej Zięba
Data publikacji:2011-04-08 15:47:42
Ostatnia zmiana:2011-04-08 15:48:32
Ilość wyświetleń:588

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij