Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Młodszy referent ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i promocji

Młodszy referent ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i promocji

I. Wymagania niezbędne kandydata:

 1. obywatelstwo polskie
 2. pełna zdolność do czynności prawnych
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku
 4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
 5. wykształcenie wyższe - o specjalności administracja, dziennikarstwo, ekonomia
 6. znajomość aktów prawnych związanych z zakresem funkcjonowania samorządu (KPA, ustawy o samorządzie gminnym, prawo autorskie, prawo prasowe)

II. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość języka angielskiego
 2. predyspozycje osobowościowe: samodzielność, dokładność, rzetelność,
 3. odporność na stres, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 4. bardzo dobra znajomość obsługi komputera w tym pakietów biurowych
 5. znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem krajowych i zewnętrznych środków finansowych

   III. Podstawowy zakres wykonywanych zadań:

   1. Obsługa sekretariatu.
   2. Zbieranie, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno - informacyjnych o gminie,
   3. Promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego gminy,
   4. Utrzymywanie stałych kontaktów z jednostkami samorządowymi i rządowymi w celu wymiany informacji, współpracy i pomocy we wdrażaniu zadań strategicznych,
   5. Promowanie gminy poprzez publikacje informacji w internecie, środkach masowego przekazu  o imprezach o charakterze masowym,
   6. Umiejętność sprawnego pisania i redagowania tekstów oraz materiałów reklamowych,
   7. Współdziałanie z organizacjami, instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji gminy,
   8. Umiejętność kierowania i zarządzania oraz sporządzania dokumentacji finansowej projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
   9. Przygotowywanie koncepcji projektów w oparciu o fundusze  Unii Europejskiej,
   10. Opracowywanie dokumentacji i analiz na potrzeby projektów,
   11. Sporządzanie wniosków o dofinansowanie, biznes planów, analiz finansowych, strategii realizacji projektu,
   12. Nadzór nad prawidłową realizacją projektu,
   13. Bieżące monitorowanie zmian w przepisach związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych,
   14. Prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej pozyskiwania funduszy, od chwili przygotowania wniosku do pełnego rozliczenia,
   15. Monitorowanie terminów naboru wniosków w sprawie pozyskiwania funduszy,
   16. Sporządzanie sprawozdań,
   17. Uczestniczenie w szkoleniach, kursach,  targach i warsztatach z problematyką pozyskiwania funduszy unijnych.
   18. Prowadzenie współpracy z jednostkami organizacyjnymi gminy, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi w celu wykorzystania środków Unii Europejskiej,

    

    

   IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

   1. list motywacyjny,
   2. życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
   3. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,
   4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
   5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
   6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku „o ochronie danych osobowych” ( Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).

   Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w Urzędzie Gminy w Tuczępach do dnia 25.02.2011 roku do godziny 12:00.

   Zgłoszenia należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Konkurs na stanowisko Młodszego referenta ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i promocji”.

   Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.tuczepy.bip.net.pl) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy w Tuczępach, Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy

   Postępowanie konkursowe obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. W przypadku dużej ilości kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie przeprowadzony egzamin w formie testu.

   O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

    

   Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Metadane

Źródło informacji:Marek Kaczmarek - Wójt Gminy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Opozda
Data wprowadzenia:2011-02-10 08:04:35
Opublikował:Marcin Opozda
Data publikacji:2011-02-10 08:04:21
Ostatnia zmiana:2011-02-10 08:05:14
Ilość wyświetleń:606
Urząd Gminy Tuczępy
Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij