Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

NABÓR NA ANIMATORA KOMPLEKSU SPORTOWEGO W TUCZĘPACH WYBUDOWANEGO W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO-ORLIK 2012"

 

WÓJT GMINY TUCZĘPY OGŁASZA NABÓR NA ANIMATORA KOMPLEKSU SPORTOWEGO W TUCZĘPACH WYBUDOWANEGO W RAMACH PROGRAMU „MOJE BOISKO-ORLIK 2012"

Przewidywane zatrudnienie dotyczy 1 osoby w okresie od marca do listopada 2011 roku,
na podstawie umowy zlecenia.

I. Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie,

2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

4. Posiadanie odpowiednich kwalifikacji do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych tj. instruktora, trenera, nauczyciela wychowania fizycznego.

II. Zakres i sposób wykonywania zadań na stanowisku:

1.     Organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych, gier i zabaw ruchowych, pokazów i konkursów sportowych, a także organizowanie
i przeprowadzanie innych form zajęć sportowych i rekreacyjnych zgodnych ze szczegółowym harmonogramem zatwierdzonym przez Wójta Gminy Tuczępy

2.      prowadzenie ewidencji użytkowników obiektu,

3.      przygotowywanie informacji okresowych z działań realizowanych na obiekcie,

4.      dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia,

5.      dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego,

6.      przestrzeganie i stosowanie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych,

7.      współpraca z dyrektorami szkół działających na terenie Gminy Tuczępy w organizacji zajęć sportowych,

8.      współpraca z stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy Tuczępy w zakresie popularyzacji zajęć sportowych i rekreacyjnych,

9.      aktywizacja sportowa wszystkich mieszkańców Gminy Tuczępy,

10.  upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

11.  Realizowanie w okresie jednego miesiąca 160 godzin zajęć udokumentowanych odpowiednimi zapisami w „Dzienniku Zajęć", który będzie stanowił załącznik do umowy.

 

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.      Życiorys i list motywacyjny,

2.      Kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych, tj. instruktora, trenera, nauczyciela wychowania fizycznego.

3.      Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe - w przypadku posiadania stażu pracy.

4.      Pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

5.      Pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

6.      Referencje - w przypadku posiadania.

7.      Oświadczenie kandydata na animatora o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego
z realizacją innych programów  finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

IV. Informacje dodatkowe:

1. Szczegółowy zakres obowiązków animatora na danym obiekcie zostanie określony przez gospodarza obiektu.

Dopuszcza się opracowanie przez kandydata koncepcji funkcjonowania obiektu Orlik 2012 w Tuczępach (tj. proponowany zakres zajęć i zawodów sportowych realizowanych w trakcie  trwania   programu  w   postaci   szczegółowego   harmonogramu, przy uwzględnieniu 160 godzin zajęć w miesiącu)

V. Terminy i miejsce składania dokumentów.

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w Sekretariacie Urzędu Gminy Tuczępy (adres: Urząd Gminy Tuczępy) w terminie  do 14 lutego 2011 roku do godz. 11.00 z adnotacją: nabór na stanowisko Animatora. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.tuczepy.bip.net.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Tuczępy.

Kandydaci wyłonieni w drodze naboru przed zawarciem umowy zobowiązani są przedłożyć zaświadczenie lekarskie (lekarz medycyny pracy).

Wójt Gminy Tuczępy zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku nieuzyskania dofinansowania w ramach PROJEKTU PILOTAŻOWEGO „Animator - Moje Boisko ORLIK 2012" w 2011 roku.

 

Metadane

Źródło informacji:Marek Kaczmarek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Opozda
Data wprowadzenia:2011-02-09 14:51:24
Opublikował:Marcin Opozda
Data publikacji:2011-02-09 14:52:00
Ostatnia zmiana:2011-02-09 14:52:15
Ilość wyświetleń:536
Urząd Gminy Tuczępy
Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij