Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

Zaprojektowanie i wykonanie szkolnych placów zabaw przy Szkole Podstawowej w Kargowie i Nizinach w ramach programu Radosna Szkoła

Numer ogłoszenia: 304742 - 2010; data zamieszczenia: 24.09.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 253620 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tuczępy, Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3533135, faks 041 3533135.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie szkolnych placów zabaw przy Szkole Podstawowej w Kargowie i Nizinach w ramach programu Radosna Szkoła.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie i  wykonanie 2 placów zabaw, zlokalizowanych na działkach; - nr ewid. 65/2, położonej w Kargowie, - nr ewid. 172/2, położonej Niziny Zamierzenie budowlane realizowane będzie jako oddzielne dwa małe place zabaw t.j. o powierzchni ok. 240 m2 każdy, w ramach programu Radosna Szkoła, zgodnie z uchwałą Nr 112/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. i  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. Szkolne place zabaw są przeznaczone dla dzieci w młodszym wieku szkolnym - z klas I - III. Teren przy SP w Kargowie przeznaczony pod lokalizację placu zabaw obecnie użytkowany jest jako niezagospodarowana część ogrodzonego terenu szkolnego o nawierzchni gruntowej. Natomiast teren przy SP w Nizinach jest obecnie wykorzystywany do celów rekreacyjnych, z którego niektóre elementy istniejącego placu zabaw zostaną przeniesione w inne miejsce. oraz inne prace gwarantujące prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 37.53.52.00-9, 71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.09.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DOMIREX Zbigniew Chmura, Mikołów ul. Żwirki i Wigóry 56, 43-190 Mikołów, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 178379,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 216400,43

  • Oferta z najniższą ceną: 216400,43 / Oferta z najwyższą ceną: 216400,43

  • Waluta: PLN.

Metadane

Źródło informacji:Marcin Opozda
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Opozda
Data wprowadzenia:2010-09-24 08:46:24
Opublikował:Marcin Opozda
Data publikacji:2010-09-24 08:46:59
Ostatnia zmiana:2010-09-24 08:47:26
Ilość wyświetleń:248

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij