Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

Udzielenie zamówienia: Nadbudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Nieciesławicach (kategorii IX) remontu wewnętrznego, elewacji zewnętrznej, budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz utwardzenie placu wokół budynku i dojazdu do obiektu

 

 

Nadbudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Nieciesławicach (kategorii IX) remontu wewnętrznego, elewacji zewnętrznej, budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz utwardzenie placu wokół budynku i dojazdu do obiektu.
Numer ogłoszenia: 267492 - 2010; data zamieszczenia: 27.08.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 215854 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tuczępy, Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3533135, faks 041 3533135.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nadbudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Nieciesławicach (kategorii IX) remontu wewnętrznego, elewacji zewnętrznej, budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz utwardzenie placu wokół budynku i dojazdu do obiektu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje nadbudowę i remont budynku Wiejskiego Domu Kultury w Nieciesławicach, polegające na wykonaniu: robót w zakresie burzenia i rozbiórki, robót murowych, dachu krytego blachodachówką wraz z obróbkami blacharskimi, tynków wewnętrznych oraz elewacji zewnętrznej, podłoży i posadzek, nowej stolarki okiennej i drzwiowej, robót wykończeniowych, instalacji: wody, kanalizacji, elektrycznej, odgromowej a także podjazdu dla osób niepełnosprawnych i schodów zewnętrznych, utwardzenia terenu i kanalizacji zewnętrznej oraz innych prac gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.26.25.00-6, 45.26.10.00-4, 45.41.00.00-4, 45.43.00.00-0, 45.42.10.00-4, 45.40.00.00-1, 45.33.22.00-5, 45.22.33.20-5, 45.31.12.00-2, 45.31.23.10-3, 45.23.32.22-1, 45.23.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie realizowane w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo-Budowlano-Handlowe KOMPLEKS Sławomir Mróz, ul Działkowa 4A, 26-026 Morawica, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 606148,37 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 544764,97

  • Oferta z najniższą ceną: 544764,97 / Oferta z najwyższą ceną: 610682,05

  • Waluta: PLN.

Metadane

Źródło informacji:Marcin Opozda
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Opozda
Data wprowadzenia:2010-08-27 10:42:31
Opublikował:Marcin Opozda
Data publikacji:2010-08-27 10:46:41
Ostatnia zmiana:2010-08-27 10:47:23
Ilość wyświetleń:243

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij