Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Budowa oczyszczalni ścieków w Brzozówce, budowa systemów kanalizacji sanitarnej w Brzozówce i Wierzbicy, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie

Tuczępy: Budowa oczyszczalni ścieków w Brzozówce, budowa systemów kanalizacji sanitarnej w Brzozówce i Wierzbicy, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie
Numer ogłoszenia: 198094 - 2010; data zamieszczenia: 07.07.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 120213 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tuczępy, Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3533135, faks 041 3533135.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oczyszczalni ścieków w Brzozówce, budowa systemów kanalizacji sanitarnej w Brzozówce i Wierzbicy, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: Etap I: - budowę 76 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Tuczępy w miejscowościach: Podlesie, Tuczępy, Góra, Wierzbica, Sieczków; - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzbica - kanały grawitacyjne o śr. 200 mm - 1571 mb, kanały grawitacyjne o śr. 160 mm - 245 mb, przyłącza o śr. 160 mm - 341 mb, rurociąg tłoczny o śr. 63 mm - 181 mb, pompownia ścieków - 1 szt. Etap II: - budowę oczyszczalni ścieków dla miejscowości Brzozówka o wydajności 12,0 m3/d wraz z zagospodarowaniem terenu; - budowę kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego w miejscowości Brzozówka - kanały grawitacyjne o śr. 200 mm - 1771 mb, kanały grawitacyjne o śr. 160 mm - 77 mb, przyłącza o śr. 160 mm - 342,5 mb, rurociąg tłoczny o śr. 63 mm - 41,5 mb, pompownia ścieków - 1 szt., sieć wodociągowa o śr. 90 mm - 188,5 mb; oraz inne prace gwarantujące prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.24.21-9, 45.11.12.00-0, 45.23.24.10-9, 45.23.24.23-3, 45.25.56.00-5, 45.23.24.00-6, 45.20.00.00-9, 45.23.14.00-9, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie jest realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe JUSGAZ Radosław Szlichta, Rynek 37, 27-660 Koprzywnica, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6016383,32 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 2913484,29

  • Oferta z najniższą ceną: 2913484,29 / Oferta z najwyższą ceną: 4444765,57

  • Waluta: PLN.

Metadane

Źródło informacji:Andrzej Zięba
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Opozda
Data wprowadzenia:2010-07-07 08:25:08
Opublikował:Marcin Opozda
Data publikacji:2010-07-07 08:27:26
Ostatnia zmiana:2010-07-07 08:27:28
Ilość wyświetleń:563

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij