Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Budowa oczyszczalni ścieków w Brzozówce, budowa systemów kanalizacji sanitarnej w Brzozówce i Wierzbicy, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie

 

Numer ogłoszenia: 144052 - 2010; data zamieszczenia: 25.05.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 120213 - 2010 data 12.05.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Tuczępy, Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3533135, fax. 041 3533135.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.
  • W ogłoszeniu jest: Przedmiot zamówienia obejmuje: Etap I: - budowę 76 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Tuczępy w miejscowościach: Podlesie, Tuczępy, Góra, Wierzbica, Sieczków; - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzbica - kanały grawitacyjne o śr. 200 mm - 1571 mb, kanały grawitacyjne o śr. 160 mm - 245 mb, przyłącza o śr. 160 mm - 341 mb, rurociąg tłoczny o śr. 63 mm - 181 mb, pompownia ścieków - 1 szt. Etap II: - budowę oczyszczalni ścieków dla miejscowości Brzozówka o wydajności 12,0 m3/d wraz z zagospodarowaniem terenu; - budowę kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego w miejscowości Brzozówka - kanały grawitacyjne o śr. 200 mm - 1771 mb, kanały grawitacyjne o śr. 160 mm - 77 mb, przyłącza o śr. 160 mm - 342,5 mb, rurociąg tłoczny o śr. 63 mm - 41,5 mb, pompownia ścieków - 1 szt., sieć wodociągowa o śr. 90 mm - 188,5 mb; oraz inne prace gwarantujące prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia..
  • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia obejmuje: Etap I: - budowę 76 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Tuczępy w miejscowościach: Podlesie, Tuczępy, Góra, Wierzbica, Sieczków; - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzbica - kanały grawitacyjne o śr. 200 mm - 1571 mb, kanały grawitacyjne o śr. 160 mm - 245 mb, przyłącza o śr. 160 mm - 341 mb, rurociąg tłoczny o śr. 63 mm - 181 mb, pompownia ścieków - 1 szt. Etap II: - budowę oczyszczalni ścieków dla miejscowości Brzozówka o wydajności 12,0 m3/d wraz z zagospodarowaniem terenu; - budowę kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego w miejscowości Brzozówka - kanały grawitacyjne o śr. 200 mm - 1771 mb, kanały grawitacyjne o śr. 160 mm - 77 mb, przyłącza o śr. 160 mm - 342,5 mb, rurociąg tłoczny o śr. 63 mm - 41,5 mb, pompownia ścieków - 1 szt., sieć wodociągowa o śr. 90 mm - 188,5 mb; oraz inne prace gwarantujące prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 10 do SIWZ. Wszystkie nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażenia zawarte w SIWZ zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego . Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem zachowania technologii oczyszczania ścieków i jakości oczyszczania ścieków. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w oparciu o zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do zaprojektowanych, z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Brzozówce oraz przydomowych oczyszczalni ścieków . Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii oczyszczania ścieków. Zaproponowane rozwiązania muszą wykorzystywać technologie oczyszczania ścieków na bazie biologicznych złóż zraszanych zamkniętych dla oczyszczalni w Brzozówce oraz złoża biologicznego zanurzonego i niskoobciążonego osadu czynnego, stabilizowanego w warunkach tlenowych i beztlenowych . Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Z uwagi , iż Zamawiający na realizację inwestycji uzyskał już wymagane odpowiednimi przepisami stosowne decyzje, Wykonawca , który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać powyższe decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca , który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego (art. 30 ust.5).Obowiązek wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składania ofert zawierających produkty równoważne. Zamawiający nie wyraża zgody, by proponowane w ofercie rozwiązania( urządzenia) równoważne były prototypami.
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: 27.05.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Tuczępach Tuczępy 35 28-142 Tuczępy pok. nr 13..
  • W ogłoszeniu powinno być: 02.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Tuczępach Tuczępy 35 28-142 Tuczępy pok. nr 13.

Metadane

Źródło informacji:Marcin Opozda
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Opozda
Data wprowadzenia:2010-05-25 20:28:06
Opublikował:Marcin Opozda
Data publikacji:2010-05-25 20:29:51
Ostatnia zmiana:2010-05-25 20:30:06
Ilość wyświetleń:539

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij