Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa dróg gminnych Podlesie - Grzymała i Grzymała - gr. gm. Szydłów - Solec Stary na terenie Gminy Tuczępy

 

Tuczępy: Przebudowa dróg gminnych Podlesie - Grzymała i Grzymała - gr. gm. Szydłów - Solec Stary na terenie Gminy Tuczępy
Numer ogłoszenia: 142340 - 2010; data zamieszczenia: 25.05.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 109464 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tuczępy, Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3533135, faks 041 3533135.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych Podlesie - Grzymała i Grzymała - gr. gm. Szydłów - Solec Stary na terenie Gminy Tuczępy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę dwóch odcinków dróg gminnych: droga gminna Nr 392010T Podlesie - Grzymała i droga gminna Nr 392017T Grzymała - gr. gm. Szydłów - Solec Stary o łącznej długości 2 706 mb, polegającą na: wykonaniu robót przygotowawczych, wykonaniu robót ziemnych, przebudowie przepustów, wykonaniu odwodnienia, wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego, budowie chodnika, wykonaniu zjazdów do posesji i do pól, profilowaniu wraz z utwardzeniem poboczy kruszywem kamiennym, wykonaniu oznakowania pionowego, ustawieniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz innych prac gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia. Zamówienie jest realizowane w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.05.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa DYLMEX Tomasz Dyl, ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1928675,84 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1066785,92

  • Oferta z najniższą ceną: 1066785,92 / Oferta z najwyższą ceną: 1158685,15

  • Waluta: PLN.

Metadane

Źródło informacji:Marcin Opozda
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Opozda
Data wprowadzenia:2010-05-25 08:25:51
Opublikował:Marcin Opozda
Data publikacji:2010-05-25 08:37:28
Ostatnia zmiana:2010-05-25 08:38:24
Ilość wyświetleń:449

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij